Lånbutiken är en seriös aktör i branschen och vet vikten av att låna ansvarsfullt. Detta gäller inte bara för dig som kund utan också för oss som långivare. Vi vill ta vårt ansvar och gör därför noggranna kreditupplysningar på våra kunder innan vi beviljar lån. Det sista vi vill är att våra kunder ska hamna i en skuldfälla.

Vi är måna om våra kunder och vet att många har problem att få pengarna att räcka till under vissa perioder. Tänk dock på att låna pengar är en tillfällig utväg och inte alltid den bästa lösningen. Det är viktigt att du som kund också tar ditt ansvar och inte lånar mer än vad du klarar av att betala tillbaka. Det är också viktigt att du förstår konsekvenserna för din privatekonomi om du inte betalar tillbaka ditt lån i tid.

Kreditgivning med ansvar

Vi på Lånbutiken är måna om sund kreditmarknad och arbetar proaktivt för att människor inte ska råka illa ut genom att överskuldsätta sig. Av den anledningen är det särskilt viktigt för oss att informera dig som kund om de risker som följer med att använda sig av högkostnadskrediter. En högkostnadskredit är ett lån där den effektiva årsräntan överstiger 30 procent plus den gällande referensräntan. Lånbutikens kontokredit räknas därmed en som högkostnadskredit. Kostnaderna för vårt lån är högre än på traditionella privatlån och banklån där det finns en säkerhet (exempelvis en bil eller ett hus). I gengäld behöver du ingen säkerhet, kraven är lägre än vad de är för traditionella banklån och du har större frihet att disponera pengarna som du vill, när du vill. Det dock viktigt att noga tänker igenom ditt beslut innan du ansöker om kontokrediten. Om du vet att du kommer få svårt att betala tillbaka lånet bör du avstå från att söka krediten. 

Kreditprövning

Det är viktigt att du förstår de eventuella risker och  konsekvenser som följer om du inte har möjlighet att betala tillbaka lånet och tillhörande kostnader i tid. Som seriös kreditgivare genomför vi på Lånbutiken därför alltid en utförlig kreditprövning på alla sökande innan vi beviljar en kredit.

Fundera noga innan du lånar

Tänk igenom saken noggrant innan du bestämmer dig för att söka lånet. Vi rekommenderar att du ser över din ekonomi och kartlägger dina nuvarande inkomster och utgifter och även tar eventuella framtida utgifter i beaktande. Då blir det lättare att se om du har möjlighet att betala tillbaka lånet och övriga kostnader som ränta och avgifter i tid.  Med hjälp av vår räknemodul på sidan kalkylator kan du enkelt se vad månadskostnaden för just ditt lån blir. Om du redan från början vet att du kommer få svårt att betala av på lånet är det alltid bättre att avstå från att alls söka.

Vi rekommenderar också att du ställer dig följande frågor:

  • Är jag verkligen i behov av ett kreditlån?
  • Kan jag täcka mina utgifter utan att belasta en redan beviljad kredit i onödan?
  • Är det möjligt att låna pengar på annat håll, t.ex. från vänner eller familj?
  • Kan jag hantera ett kreditlån utan att utnyttja det för impulsköp, nöjen och annat onödigt?
  • Har jag möjlighet att betala av på lånet med min nuvarande inkomst?
  • Är min inkomst/anställning säker? Vad händer om jag t.ex. blir av med jobbet?
  • Kommer jag använda kontokrediten för att täcka mindre tillfälliga utgifter?  - Om behovet av pengar inte är tillfälligt bör du överväga en annan lösning.
  • Funderar du på att använda krediten för att betala löpande kostnader? I så fall bör du överväga ett annat alternativ.
  • Är jag medveten om att räntan på kreditlånet är högre än på traditionella banklån?

 

Ansvar Inkasso Betalningsproblem Viktiga pressmeddelanden