Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

10 december, 2015

Lagen kräver att finansinstituten bör säkerställa att dess verksamhet och utlåning är förenlig med lagen och att de inte är kopplade till brottslig verksamhet. Enligt lagen har ett företag som utövar finansiell verksamhet både rättigheter och skyldigheter att ställa frågor till kunden om finansiella ärenden och även vid behov, begära olika uppgifter för att kontrollera vem som ansöker om lånet och till vilket ändamål. Lagen innehåller bestämmelser om penningtvätt och finansiering av terrorism, och grundar sig på EU-direktivet.

Hur påverkar reglerna de kunder som använder sig av Lånbutiken.se tjänster?

Som en ansvarsfull kreditgivare måste vi bedöma sannolikheten att våra lånetjänster på Lånbutiken.se används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi kan därför ställa slumpmässiga frågor till våra kunder för att bättre förstå deras lånebehov. Även i ansökningsprocessen kan vi ställa frågor som är baserade på lagen om penningtvätt. Alla frågor som ställs grundar sig på lagen och informationen behandlas alltid konfidentiellt.

Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst.