Vi på Lånbutiken är medvetna om att personliga omständigheter kan förändras. Om detta är fallet för dig och du tror att dina personliga omständigheter kan påverka din återbetalningsförmåga ska du kontakta vår kundtjänst på 08-1244 9690 så snart som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Innan du lånar pengar bör du tänka på att:

  • Inte låna pengar som du inte kommer att kunna betala tillbaka.
  • Ifall du är sen med betalningen kommer det att medföra extra kostnader så som påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Enligt avtalet du godkänner när du lånar pengar av oss, förbinder du dig att betala tillbaka ditt lån enligt din återbetalningsplan. Ifall du inte har betalat tillbaka ditt lån inom ordinarie återbetalningstid, kommer vi att försöka kontakta dig via telefon, e-post eller SMS. Behöver du hjälp angående ditt lån ska du alltid kontakta oss.

Om återbetalning inte sker trots påminnelse och kontaktförsök kommer ärendet att överföras till inkasso vilket leder till ökade kostnader, utöver din påminnelseavgift och låneränta för den förlängda lånetiden. Detta är vår rättighet gentemot dig enligt avtal.

Vad händer innan inkasso?

  • Du får en påminnelsefaktura med ett förfallodatum om 10 dagar
  • Kontakta oss så kan vi hjälpa dig

Om vi inte får en inbetalning trots alla ovannämnda försök behåller vi rätten att ta ärendet vidare till inkasso.

Mitt lån har överlämnats till inkasso.

Har ditt lån överlämnats till inkasso efter den 20 Januari 2015

  • Om ditt lån har överlämnats till inkasso, kommer Arvato Finance att skicka ett kravbrev till dig på den resterande summan.
  • Ifall du redan fått kravbrevet ska du kontakta Arvato angående återbetalning.
  • Det är möjligt att avtala om en avbetalningsplan med Arvato.
  • Du hittar alla kontaktuppgifter på kravbrevet

Arvatos kundtjänst har öppet enligt följande:

Måndag - Torsdag: 8.00-21.00, Fredagar: 8.00-17.00

Telefon: 0340 – 66 44 40

epost: info.se@gothiagroup.com

Har ditt lån överlämnats till inkasso innan den 20 januari 2015 är det Intrum Justitia som kontaktat dig per post med ett kravbrev på återbetalning av resterande summa.

  • Har du fått ett kravbrev ska du kontakta Intrum Justitia. Kontaktuppgifterna hittar du på kravbrevet.
  • Du kan förhandla om en möjlig avbetalningsplan med Intrum Justitia.

Vi på Lånbutiken är mån om att du endast lånar en summa som du vet att du kan återbetala och att du vet hur du ska gå tillväga vid möjliga problem vid återbetalning. Genom att låna ansvarsfullt kan du undvika att hamna hos inkasso och få en betalningsanmärkning.