Enligt en artikel från Sveriges Radio tror fler personer att de kommer att behöva jobba även efter 65-års ålder. En del räknar med att de kommer att behöva jobba av nödvändighet medan andra gör det av passion för yrket. Hur ska man egentligen tänka när det kommer till pensionen?

Låt oss först och främst gå igenom hur pensionen i Sverige fungerar. Du får pension från flera håll. Den större delen kommer från den allmänna pensionen. 18,5 % av din lön går varje år till din allmänna pension. Av dessa 18,5 % är 16 % inkomstpension och resterande 2,5 % är din premiepension. Premiepensionen kan du själv styra och lägga i olika fonder om du vill.

Det är värt att nämna att det finns en garantipension för personer som har bott i Sverige i minst 40 år och som har haft en låg inkomst (eller ingen inkomst alls).

Den andra och tredje delen av din pension är tjänstepensionen och din privata pension. De flesta arbetsgivare betalar tjänstepension. Om din arbetsgivare går efter ett kollektivavtal kan du räkna med att de gör det. Även många företag som inte går efter kollektivavtalet betalar in tjänstepension men det är värt att kolla upp detta. Din privata pension är den del som du själv står för. Det finns privata pensionsförsäkringar samt företag och banker som kan hjälpa dig med ditt privata pensionssparande. Alla dessa tre delar kommer att utgöra din pension.

Viktigt att blicka framåt

Det är med andra ord viktigt att planera sin pension och sitt framtida liv efter arbetslivets slut. Den första och största delen påverkas mest av din inkomst. Ju mer du jobbar desto högre kommer din inkomstpension att bli. När det kommer till premiepensionen kan du antingen låta staten välja fonder åt dig, då väljs per automatik, AP7 Såfa. Vill du ändra på detta kan du logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att välja fonder själv. Du kan kolla upp fonder med hjälp av sidor som exempelvis Fondkollen.

Därför är aktier och fonder bättre än ett sparkonto

När det kommer till att spara långsiktigt är det oftast mer fördelaktigt att spara i fonder och aktier jämfört med att spara på ett sparkonto. Det beror på att du nästan alltid får en bättre avkastning när du investerar i fonder och aktier. 10 000 kronor som du lägger på en fond kommer efter 20 år troligtvis att växa mer än dubbelt så mycket som på ett sparkonto. Du kan spara i fonder och aktier både för ditt privata sparande, för premiepensionen och för din tjänstepension. Notera att det skiljer sig mycket mellan olika fonder. Vissa är mer riskabla än andra men kan i gengäld även ge bättre avkastning. Det finns många bra hemsidor som kan hjälpa dig att göra ett informerat val när det kommer till fonder och aktier.

Här kan du som är nybörjare läsa mer om att köpa aktier.

Kom ihåg att du bygger din egen pension. Ju bättre du förvaltar dina pengar inför framtiden, desto bättre kommer din pension att bli. Du kan göra en preliminär uträkning av din pension hos Min Pension. Det är ett snabbt sätt att få en överblick över hur din pension ser ut just nu. De kan även hjälpa dig att få en mer komplett bild av din pension genom att hämta in information från ditt privata pensionssparande och din tjänstepension.