Vad är en kryptovaluta?

En kryptovaluta är en digital valuta.
Denna digitala valuta omsätts i mynt eller tokens vilket möjliggör att du kan skicka dessa hur du vill över internet. Du kan även köpa fysiska produkter samt växla dessa kryptovalutor till vanlig valuta så länge alla parter godkänner och accepterar transaktionen. Kryptovalutor styrs varken av något land eller riksbank vilket gör den helt decentraliserad. Det är helt enkelt tillgång, efterfrågan och tillgång till denne som avgör kryptovalutans värde. Självklart spelar andra faktorer som till exempel hur många mynt det finns på marknaden samt hur snabba transaktionstiden är per transaktion.

Blockchain

All historik en kryptovaluta har sparas öppet, tillgängligt för alla i en så kallad blockchain (blockkedja på svenska).
Blockchain är en säker och transparent databas som lagrar alla transaktioner och dess historik.
Anledningen till att den är transparent är att alla som har intresse i valutan och dess historiska transaktioner ska kunna ha full insikt i historiken. Exempel på sådana intressenter är köpare, säljare, myndigheter plus alla som beviljas tillgång.
Då ett block är registrerat går det inte att förändra eller raderas.
Det gör att vem som helst kan exempelvis följa en Bitcoin från det att den bildades till dagens datum.
Blockchain är mycket säkert, billigt att administrera och väldigt tillförlitligt.

Om någon försöker att stjäla eller begå bedrägeri kan detta upptäckas väldigt snabbt via denna teknik.

Investera i kryptovaluta

Att investera i kryptovalutor är förknippat med en hög risk om man jämför med aktier eller fonder. Det finns i dagsläget inget investeringsskydd samt att marknaden är helt oreglerad. Men trots detta är det många som överväger att investera i dessa digitala valutor. Här nedan kan du läsa om några viktiga punkter att tänka på vid en eventuell investering:

Hög avkastning på kryptovalutor:

Den dramatiska värdeökningen för vissa kryptovalutor kan knappast ha undgått någon. Detta har gjort att många investerare har börjat se över möjligheten att investera i kryptovalutorna. Viktigt att tillägga att värdeutvecklingen kan gå mycket snabbt åt båda hållen, dom kan likväl minska i värde. Många intressenter fokuserar på den historiska utvecklingen vilket inte är någon garanti för en framtida avkastning.

Global marknad för kryptovalutor:

En kryptovaluta kan skapas och utvecklas i vilket land som helst på vår planet. Detta gör att kryptovalutorna inte kan regleras av ett lands regering eller riksbank, de är så kallat decentralicerade. Denna fördel gör att alla människor på vår planet kan investera i samma kryptovalutor viket i sin tur skapar en mycket stor investerarmarknad.

Anonymt med kryptovalutor:

Vissa kryptovalutor har total anonymitet trots att det finns en sådan transparens tack vare blockchain tekniken. Det innebär att det inte går att se saker som mottagande, avsändare eller vilket belopp.

Olika kryptovalutor

I dagsläget finns det mer än 1500 olika kryptovalutor/tokens och alla kryptovalutor/tokens skiljer sig från varandra på olika sätt. Här nedan kan du se vilka som är de största och mest populära kryptovalutorna:

1. Bitcoin
Bitcoin skapade av Satoshi Nakamoto 2008 och året efter skapades Bitcoins för första gången. Anledningen var i första hand för att användarna skulle kunna göra betalningar mellan varandra utan att ett tredje part skulle behöva bli inblandad. Bitcoin räknas som den första kryptovalutan och är i dagsläget utan tvekan den största kryptovalutan på marknaden.

2. Etherum
Etherum har en helt egen kryptovaluta vars token heter Ether. Etherum lanserades 2015 av Vitalik Buterin och är en plattform att lagra data samt köra program på. Kryptovalutan Ether har på kort tid ökat mycket i värde och ses som en av de störa utmanarna till Bitcoin.

3. Bitcoin Cash
Bitcoin cash lanserades 2017 och är en utbrytning från Bitcoin. Anledningen till att denna valuta skapades var att olika intressenter inom företaget inte var överens om hur Bitcoin skulle drivas. Bitcion cash möjligjör många fler transaktioner/överföringar än Bitcoin samtidigt som det inte kostar lika mycket att skicka Bitcion cash.

4. Ripple
Ripple är en kryptovaluta som grundades 2012 av Ryan Fugger. Ripple är uppdelat i två delar, det ena heter RippleNet och är ett betalningsnätverk och det andra heter Ripple XRP som är själva kryptovalutan. Anledningen till att kryptovalutan skapades var att vara fri från alla konstitutioner och produkter som tar ut avgifter och som skulle kunna innebära förseningar vid överföringar.

5. Litecoin
Litecoin lanserades 2011 och är en vidareutveckling av Bitcoin. De stora skillnaderna mellan Bitcoin och Litecoin är bland annat att Litecoin har snabbare transaktionstid vilket undviker risk för dubbeltransaktioner. Dom har även mer mynt än Bitcoin i omlopp vilket gör att fler användare vill bedriva mining.