2017-08-30

En finanskris är en plötslig minskning av det nominella* värdet på olika typer av tillgångar i ett land eller världsdel. Eftersom att finansmarknaden är beroende av andra ekonomiska instanser i samhället bildas en finanskris vanligtvis i slutet av kedjan av andra ekonomiska kriser, som till exempel vid ett börsras, en bankkris eller en valutakris.

* Uppskattat värde / ”värde på pappret”

Orsaker till finanskris

En fungerande finansmarknad är beroende av att människor och företag tar lån. En finanskris inträffar då olika omständigheter gör att vissa låntagare inte längre har möjlighet att betala tillbaka sina lån, och banken eller kreditgivaren förlorar det pengar de lånat ut.

Sådana omständigheter startar ofta med en generell oro på finansmarknaden, vilket exempelvis kan leda till att räntan höjs och till att värdet av många aktier och fonder sjunker eller till och med rasar (s.k. börsras).

Finanskrisen 2008

Sverige drabbades av en omfattande finanskris senast år 2008, som en konsekvens av en sprucken bostadsbubbla i USA. Under året backade Stockholmsbörsens index med hela 57,8% och bostadsmarknaden gjorde en tvärnit, då boräntorna höjdes till upp emot 6%. Efter att den värsta krisen lagt sig, sänktes räntorna ordentligt vilket åter igen fick fart på bostadsmarknaden. Låga räntor kan dock i sin tur leda till en ökad risk för en bostadsbubbla även här i Sverige.

OBS! Det finns studier som visar att finanskriser har en benägenhet att återuppstå ungefär var tionde år. Det är därför läge att tänka till en extra gång innan du lånar pengar och generellt gällande din privatekonomi.

Konsekvenser av en finanskris

En ny finanskris kan påverka dig och din privatekonomi på flera olika sätt. Under en samhällsekonomisk kris kan risken öka för att du blir varslad (uppsagd) från ditt jobb på grund av konkurs eller kostnadsbesparingar, vilket också innebär att det blir svårt att hitta nya jobb under en finanskris.

Om du äger en bostadsrätt kan din privatekonomi bli lidande om räntan går upp. En liten procentökning kan ge stora effekter på dina räntekostnader. Tänk på att aldrig låna mer än vad du möjlighet att betala tillbaka. Här får du fler tips på hur du lånar ansvarsfullt.

Det är viktigt att alltid ha en buffert för oväntade situationer som till exempel en finanskris, arbetslöshet eller räntehöjningar. En vanlig målsättning är att ha tre månadslöner tillgängligt på ett sparkonto utifall krisen är ett faktum.

 

Vi på Lånbutiken vet dock att det inte alltid blir som man tänkt sig. Därför erbjuder vi olika typer av snabblån för att du ska ha möjlighet att täcka dina utgifter vid oväntade situationer. Ta en titt på våra erbjudanden och se hur vi kan hjälpa just dig.