2017-06-15

 

Just nu talas det mycket om en så kallad bostadsbubbla och vad som eventuellt händer om den skulle ”spricka”. Men vad menar man egentligen när man säger bostadsbubbla, och vad innebär det för dig och din privatekonomi om bostadsmarknaden i Sverige skulle krascha?

Vad är en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla kan beskrivas som en situation på bostadsmarknaden när bostadspriserna ökar snabbt samtidigt som räntorna är låga. Eftersom att räntorna är låga är det ”billigt” att låna pengar, vilket i sin tur kan innebär att många har möjlighet att låna mer – och också köpa dyrare bostäder.

Begreppet ”bostadsbubbla” syftar till att ju mer bubblan växer (priserna stiger), desto större risk att den också spricker. Om räntan plötsligt ökar med bara ett par procentenheter kan många hushåll, som lånat mycket pengar när räntan var låg, få stora svårigheter att betala sina räntekostnader.

Amorteringskravet 2016

Ett försök till att reglera situationen på bostadsmarknaden gjordes under sommaren 2016, då Riksbanken införde amorteringskravet. Det innebär att hushåll med bolån där belåningsgraden överstiger 70 % ska amortera 2 % av hela lånebeloppet per år, och hushåll med belåningsgrad mellan 50 - 70 % ska amortera 1 % av lånebeloppet per år. Läs mer om amorteringskraven för bolån här. 

Finanskris

En orsak till att räntorna skulle kunna gå upp är en eventuell lågkonjunktur eller ännu värre – en finanskris. En finanskris kan inträffa lokalt eller globalt, men inträffar vanligtvis i flera länder samtidigt. En finanskris kan exempelvis uppstå:

  1. Om räntorna höjs
  2. Om det är oro på finansmarknaden
  3. Värdeminskningar till följd av räntehöjningar
  4. Bankkris eller andra problem i bankväsendet

 

Det är ingen som kan förutse exakt om eller när en finanskris kommer att inträffa. Det är därför viktigt att alltid vara försiktig med sin privatekonomi och verkligen överväga alternativen innan man tar ett lån. Läs mer om att låna ansvarsfullt här.