22 maj 2017

Det är snart ett år sedan det nya amorteringskravet infördes på den svenska lånemarknaden. Reglerna omfattade alla som tog lån och framför allt bolån efter den 1 juni 2016 och innebar, till skillnad från tidigare, att hushållen tvingades att amortera på lån som översteg 50% av bostadens värde. Anledningen var att få bukt med hushållens höga belåningsgrad och de galopperande bostadspriserna i storstäderna. Vad har amorteringskravet fått för effekt i under året som gått?

Amortering – avgörande för Sveriges ekonomi

Mer specifikt innebar amorteringskravet att du måste amortera 2% av lånet per år ner till 70% av bostadens värde, därefter 1% per år ner till 50% av bostadens värde. Därefter tillämpas inget amorteringskrav. 

Amorteringskravet infördes av Finansinspektionen (FI) i syfte att minska risken för högt belånade hushåll. FI menar att hushåll som har över 50 procents belåningsgrad är känsliga för ekonomiska svängningar- till exempel om räntorna skulle öka kraftigt. Det skulle i sin tur kunna innebära att många hushåll minskar sin konsumtion samtidigt, vilket får stora konsekvenser för konjunkturen och hela Sveriges ekonomi*. 

Innan amorteringskravet hade priserna på bostadsrätter stigit i hög fart under en kort period. Inför att amorteringskravet skulle träda i kraft spekulerades det kring att bostadspriserna skulle avstanna och eventuellt även sjunka. Så, vad har egentligen hänt med marknaden under året som gått?

Amorteringskravet har haft effekt

I Finansinspektionens nya årliga bolåneundersökning som gäller lån tagna efter amoreringskravet trätt i kraft, framgår att amorteringskravet haft effekt. Den genomsnittliga skuldkvoten har minskat bland nya låntagare. Störst inverkan har amorterginsreglerna haft i Stockholm och Göteborg, där hushåll med nya lån minskat sina skuldkvoter med i snitt 15-20 procent.

Priserna på bostadsrätter avstannade något precis efter införandet av amorteringskravet, men har fortsatt att öka succesivt under året som gått.

 

Läs mer om vår syn på att låna ansvarsfullt här.

 

 

*Finansinspektionen