29 januari, 2016

Det nya lagförslaget gällande amortering

De svenska hushållen blir allt mer skuldsatta, och svenskarnas bolån blir allt större i takt med att bostadsmarknadens priser stigit rakt uppåt. För att dämpa denna utveckling har man från regeringens sida velat införa amorteringskrav som ett led i att minska hushållens skulder. Under 2015 var många som var på jakt efter hus oroliga för amorteringskraven som skulle införas i augusti. På grund av hur förslaget om amorteringskrav var utformat så stoppades detta tillfälligt av juridiska skäl, men kan komma att träda i kraft under 2016. Även om lagförslaget nu är delvis ändrat, så är principen densamma, med undantaget att nyproducerade hus kan undantas från kravet på amortering.

Det tidigare förslaget innebar att bolån där belåningsgraden var över 70 % skulle amorteras med 2 % av hela lånebeloppet och belåningsgrader på mellan 50 och 70 % skulle amorteras med 1 % av lånebeloppet. Det nya lagförslaget innebär att man ger Finansinspektionen mandat att fritt utforma förslag på amorteringskrav.  Regeringen ska sedan godkänna Finansinspektionens förslag, som skulle kunna träda i kraft så tidigt som i mitten av 2016. Amorteringskraven kommer i så fall endast att gälla nya bolån. För att inte antalet nyproducerade bostäder ska minska, så ska dessa kunna undantas från kravet. Mäklarsamfundet har varit kritiska till det förslag på amorteringskrav som tidigare lagts fram, och menar att detta gör att det blir ännu svårare för unga och förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden. Svenska Bankföreningen har också kritiserat förslaget och menar att hushållen kan lockas att ta blancolån istället för att utöka sina bolån, och på så sätt riskera att få betala mer för sina lån. Vidare tycker Bankföreningen att tilläggslån istället ska amorteras på tio år, istället för att amorteringskravet då styrs av hela lånebeloppet, vilket i praktiken skulle göra att amorteringskravet blev retroaktivt.

Vad innebär amorteringskravet för mig?

För dig som ska köpa din första bostad eller köpa en dyrare bostad under 2016 innebär det att du kommer att omfattas av kravet på amortering av bolånet. Det som avgör hur mycket du måste amortera är hur hög belåningsgrad du har på ditt hus. Även du som kommer att höja ett befintligt bolån och låna mer på ditt hus kommer att omfattas. Hur mycket du måste amortera beror på hur stor belåningsgraden är, det vill säga hur stor del av husets marknadsvärde du har lån på. Har du lån på över 70 % av marknadsvärdet så ska du, åtminstone enligt det förslag som lagts fram tidigare, amortera 2 % av lånet varje år. För en villa som är värd 3 miljoner, och där du har lån på 85 % av detta, så ska du amortera 2 % av lånesumman årligen, d.v.s. 42500: - varje år. Har du lån på mellan 50 och 70 % så ska du amortera 1 % till dess att lånet minskat till under hälften av marknadsvärdet.

Amorteringskravet baseras alltså på hur stor del av husets marknadsvärde du har lån på, men du kommer inte att kunna värdera om huset hur ofta som helst. Du kommer bara att få omvärdera ditt hus var femte år, eller om du gjort en genomgripande förändring i huset som kan höja värdet. Det kommer troligen att kunna beviljas undantag från amorteringskravet vid särskilda förhållanden, som arbetslöshet, sjukdom och liknande. Att amortera på bolånen innebär visserligen en ökad kostnad för dig varje månad, men kan också ses som ett bra sparande.