10.12.2015 - Förhindrande av penningtvätt

Lagen kräver att finansinstituten bör säkerställa att dess verksamhet och utlåning är förenlig med lagen och att de inte är kopplade till brottslig verksamhet. Som en ansvarsfull kreditgivare följer Lånbutiken naturligtvis de direktiv som är fastslagna gällande detta.

Mer information om lagen hittar du på vår nya sida: Viktiga pressmeddelanden.

Tillbaka till aktuellt