11 maj, 2018

Snabblån eller sms-lån som de ofta kallas i dagligt tal är ett relativt nytt fenomen i Sverige. De första riktigt korta lånen, alltså lån med en återbetalningstid på 30 till 90 dagar dök upp 2006. Sedan dess har marknaden för smslån mer eller mindre exploderat och det finns nu en hel uppsjö aktörer som erbjuder olika typer av snabba lån.

USA och Kanada

Sms-lånen i sin nuvarande form dök upp i Sverige 2006 men har en historia som sträcker sig långt bak i tiden. Urtypen till den låneform vi idag kallar smslån dök upp i USA och Kanada under slutet av 1800-talet. Vid den här tiden började så kallade payday loans bli vanliga, främst i nordamerikanska städer.

Payday-lånen var precis som dagen snabblån lån på mindre summor som skulle betalas tillbaka snabbt. Den vanligaste formen var lån som togs av folk som hade ont om pengar dagarna innan lön och var i behov av en mindre summa för att klara sig i väntan på löneutbetalningen. Man lånade pengar ett par dagar eller en vecka och betalade tillbaka sedan hela summan plus ränta så fort lönen kommit.

Payday loans

Bakgrunden till de amerikanska snabblånen var att många amerikaner vid den här tiden stod utan jobb eller hade tillfälliga anställningar och därför ofta hade svårt att få lån av de etablerade bankerna. Det var emellertid inte lagligt att bedriva den här typen av privat bankverksamhet och därför var det i regel ljusskygga organisationer som förmedlade lånen. Indrivningsmetoderna kunde också bli handgripliga, betalade du inte tillbaka i tid var inte det alltså inte Kronofogden som knackade på dörren.

Så småningom reglerades marknaden och de korta lånen plockades upp av seriösa aktörer som började marknadsföra låneformen under namnen “payday loans” och “short term loans”. Payday-lånen blev snabbt etablerade och utvecklades så småningom till smslån så som vi känner dem idag. Smslånen slog igenom på allvar i USA under slutet av 1990-talet och spred sig sedan till resten av världen.

Mediebevakning och skärpta rutiner

I Sverige har smslånen rönt en hel del uppmärksamhet under de senaste åren, oftast i negativa sammanhang. Regeringen har också vid ett flertal tillfällen uttryckt oro över snabblånen och media har inte varit sena att skriva om skräckexempel där människor hamnat rejält i klistret och skuldsatt sig upp över öronen genom oansvarigt lånande.

På senare år har emellertid reglerna skärpts avsevärt och många av branschens barndomssjukdomar är nu borta. Det har också blivit säkrare att låna och företagen har blivit bättre på att redovisa information om villkor, räntesatser och återbetalningskrav. Något som gör att det nu är enklare för lånekunderna att fatta ett väl avvägt beslut och ta ett lån som de faktiskt klarar av att betala tillbaka.

Oseriösa långivare försvinner

Idag domineras branschen av seriösa långivare. De långivare som fortfarande är aktiva är noga med att endast låna ut till personer som enligt deras bedömning kan betala tillbaka pengarna i tid. Långivaren måste också enligt gällande regler göra en samlad bedömning av kundens kreditvärdighet och ska alltså inte enbart förlita sig på en kreditupplysning, som inte nödvändigtvis säger allt om en persons betalningsförmåga.

Nya regelverk

På senare år har en del nödvändiga åtgärder genomförts för att städa upp på marknaden och skapa sundare förhållanden så att färre personer försätter sig i svåra ekonomiska situationer. De aktörer som fortfarande är kvar på marknaden samarbetar med Finansinspektionen och Konsumentverket och rättar sig efter deras regelverk och rekommendationer. Ett exempel är att de skärpta reglerna säger att alla långivare numer måste söka tillstånd för att få ge ut snabblån. Marknaden övervakas också noggrant, en långivare som inte sköter sig kan få sitt tillstånd indraget.

Sedan 2014 regleras också snabblånemarknaden av Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Det här betyder bland annat att långivaren måste göra en ordentlig kontroll av varje låntagare för att säkerställa att pengarna inte används för att finansiera terroristorganisationer, penningtvätt och annan tvivelaktig verksamhet.

SKEF

Många företag har också frivilligt skärpt sina rutiner då media länge bevakat snabblån från ett relativt negativt perspektiv. Marknaden regleras också av den frivilliga branschföreningen SKEF. Det kan med andra ord inte gå till hur som helst längre. Det här betyder att marknaden för smslån på det stora hela förbättrats sedan de första lånen dök upp.

De seriösa aktörerna erbjuder även allt fler och diversifierade produkter med bättre villkor och de flesta oseriösa aktörer har tack vare ett bättre regelverk och grundligare kontroller försvunnit.

Jämförelsesidor

På senare år har jämförelsesidor som kritiskt granskar långivare blivit allt vanligare. Jämförelsesidorna erbjuder mycket nyttig information om olika långivare och detaljerade uppgifter om villkor för de lån som finns på marknaden.

På sidor som Comparia.se kan du enkelt se vilka långivare som erbjuder lån utan UC, hur hög den effektiva räntan är för respektive lån och ta del av allmänna omdömen om företagen och deras verksamhet.

Eftersom många kunder hittar fram till långivarens webbsida via jämförelsesajter och även väljer produkt baserat på informationen de hittar där har långivarna starka incitament att erbjuda så bra villkor som möjligt. Långivare som inte är professionella i sitt kundbemötande eller erbjuder ofördelaktiga villkor sticker helt enkelt ut och riskerar att förlora kunder.

Snabblån i framtiden

Det råder ingen tvekan om att snabblån kommer att finnas kvar i en form eller annan även i framtiden. Folk kommer alltid att vara i behov att extra tillskott till hushållskassan vid plötsliga utgifter, sjukdomsfall och liknande. För många är möjligheten att ta ett mindre lån snabbt en nödvändig livlina. Många har dessutom inte möjlighet att ta ett traditionellt banklån på grund av betalningsanmärkningar, låg inkomst och tidigare kreditupplysningar.

Hur marknaden kommer att utveckla sig på längre sikt är svårt att avgöra idag. Den första september 2018 träder en ny lag i kraft som i praktiken medför att den låneform vi idag kallar smslån försvinner. Mycket talar för att smslån kommer att ersättas av andra snarlika låneformer.

Ett alternativ som kan komma ta en allt större del av marknaden är olika former av krediter som har en löptid på ett år eller mer, men som i praktiken kommer att användas som dagens smslån och betalas tillbaka inom max en månad.

Eftersom den svenska arbetsmarknaden i flera avseenden tenderar att bli allt mer osäker, tyder mycket på att efterfrågan på lån med lägre krav kommer fortsätta att vara hög. En rapport från LO visar bland annat att 15 procent av alla anställda i åldrarna 26 till 64 år, hade en tidsbegränsad anställning 2016. Andelen osäkra anställningar är högst bland unga som också är mer benägna än äldre att ta snabba lån. Enligt statistik från näringslivssajten Ekonomifakta.se har 46 procent av de anställda i åldersgruppen 20 till 24 år en tidsbegränsad anställning.

I framtiden lär det alltså snarare bli fler än färre som behöver låna pengar snabbt, låna med betalningsanmärkning och ha möjlighet att låna utan UC eller annan kreditprövning. Teknikutvecklingen, i synnerhet de smarta mobiltelefonernas genomslag, har också förändrat användarnas beteende och förväntningar. Snabba utbetalningar är idag ett måste oavsett segment och kommer att efterfrågas av många även fortsättningsvis.