19 januari, 2016

Sverige är fortfarande i en återhämtningsfas ekonomiskt sett, och BNP-gapet har varit negativt sedan flera år tillbaka. Den svenska ekonomins återhämtningstakt har dock gått snabbare under det senaste året, och spås fortsätta på samma sätt under 2016. Sveriges ekonomiska återhämtning påverkas förstås av läget i omvärlden, och det är också det som gör att prognosen för 2016 är ganska osäker. Det ekonomiska läget i Europa, precis som i övriga världen, påverkar även den svenska ekonomin. Men hur kan situationen gällande jobb och bostäder förväntas se ut under 2016?

ekonomiprognos 2016

Jobben

Arbetslösheten väntas fortsätta minska under 2016. Svenska företag anställer allt fler eftersom exporten av svenska varor ökar stadigt. Även inom offentlig sektor väntas det anställas fler och fler. Att arbetslösheten inte minskar mer beror främst på att allt fler söker sig till den svenska arbetsmarknaden. Det råder dock brist på utbildad arbetskraft för att arbetslösheten ska kunna sjunka ännu mer. Det kan alltså vara läge att vidareutbilda sig eller sadla om helt för den som söker jobb eller vill byta till ett annat arbete.

Det har blivit allt svårare för både företag och offentlig sektor att hitta arbetskraft med rätt utbildning. De flesta av de ungefär 6,9 % som kommer att vara arbetslösa under 2016 tillhör någon av de mer utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Dessa grupper är till exempel utlandsfödda, funktionshindrade eller de som har begränsad arbetsförmåga. Den svenska BNP:n väntas öka en hel del under kommande år. Detta beror på att allt eftersom ekonomin i resten av världen återhämtar sig i allt snabbare takt, så ökar också exporten av svensk produktion.

Bomarknaden

Den enorma prisökningen på bostäder som vi sett i hela Sverige under 2015 väntas avta. Priserna väntas istället ligga kvar på ungefär samma nivåer, möjligen något högre, under det kommande året. Prisökningarna har framför allt berott på rekordlåga räntor på bolån, ett eventuellt kommande amorteringskrav på nya bolån och minskat utbud av objekt på marknaden till salu, vilket gör att vissa experter menar att prisökningarna kommer att bromsas men inte stanna av helt under 2016. Boräntorna däremot väntas ligga kvar på de låga nivåerna vi sett under 2015 även under nästa år, vilket gör att det kan vara läge att binda i alla fall delar av bolånet för att vara säker på att inte bli överraskad av en ränteökning under 2017 och framåt. Det kan också vara smart att utnyttja de låga nivåerna och få en låg fast ränta under ett antal år framöver.

Ett amorteringskrav under 2016 kommer troligen inte att påverka priserna i den utsträckning man tidigare varit orolig för, eftersom flera banker redan tillämpar krav på amortering för nya bolån. Utbudet kommer också fortsätta vara mindre än normalt på bostadsmarknaden, vilket gör att efterfrågan fortsätter vara större än det faktiska utbudet. Mäklare förutspår att försäljningarna kommer att ta längre och längre tid, bland annat beroende på att säljarna har höga förväntningar på bostadens pris vid försäljning. Vänta dig därför långdragna budgivningar om du är ute efter att köpa hus eller lägenhet under nästa år.