Sverige kan få en egen digital valuta – E-krona

Den digitala världen fortsätter att öka och digitala valutor eller e-pengar är på väg att bli verklighet. I Sverige har man nu börjat inse att det kommer påverka oss ekonomiskt och därför har Riksbanken börjat överväga att inför en digital valuta. Det skulle innebära att Sverige skulle bli först i världen att införa det.

digital valuta e-krona

Bakgrunden till digitala valutor är den minskade användningen av kontanter, sedan 2009 har cirkulationen av sedlar och mynt minskat med 40 procent.

Utifrån det har Riksbanken startat ett projekt vars syfte är att utvärdera hur en digital valuta, som backas upp av en centralbank, skulle kunna se ut och vilka utmaningar det innebär. Tanken är att projektet ska leda till ett beslut om e-kronan ska införas eller inte, Riksbanken själva hoppas på att kunna ta ett beslut inom två år.

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, säger att det inte är ett alternativ för Riksbanken att inte göra något alls, skriver Financial Times. Hon betonar dock att Riksbanken inte ser en digital valuta som en möjlig ersättning för sedlar och mynt utan som ett komplement.

Vad innebär det här för privatpersoner?

I framtiden kommer vi troligtvis hantera ännu färre kontanter och för att bemöta det behöver Riksbanken knyta våra pengar till andra medel. Därför ligger ett förslag för digitala valutor. Det är inte nytt i sig med digitala valutor utan flera större centralbanker utreder det, men än så länge är det bara svenska Riksbanken som tagit ett kliv mot förändring. Bitcoin som används idag som en digital valuta är inte knuten till någon centralbank utan styr från den privata sektorn. Riksbanken menar på att de måste hänga med i utvecklingen.

Även om vi i dagsläget sällan ser fysiska pengar på våra konton så är det kopplat mot faktiska pengar. Det vill man nu eventuellt byta mot digitala valutor, om projektet går igenom. Pengar så som vi känner till dem kan alltså försvinna i framtiden.